Wanneer kan ik PGB uit Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen?

Is voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben. Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past
  • de gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt
  • sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt