Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats?

Bij de toekenning van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurders en passagiers.

  • Bestuurders komen inprincipe in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats indien zij ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard waardoor zij - met gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
  • Passagiers komen niet in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, tenzij het voor de bestuurder verkeerstechnisch niet mogelijk is in de directe omgeving van het huis te stoppen om de gehandicapte passagier te begeleiden bij het in- en uitstappen.

De verkeersveiligheid mag niet in gedrang komen door het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit wordt door midel van een verkeersonderzoek bepaald.