Wanneer kom ik in aanmerking voor gratis begeleiding bij het Wmo-vervoer?

U komt alleen in aanmerking voor gratis begeleiding als tijdens het vervoer begeleiding noodzakelijk is (bijv. dermate vaak een epileptische aanval dat het noodzakelijk is dat direct moet worden ingegrepen). Als gratis begeleiding noodzakelijk wordt geacht, moet er bij elke rit ook een begeleider meereizen en mag de pashouder nooit alleen reizen.