Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
  • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
  • Uw kosten zijn noodzakelijk.
  • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

Het moet gaan om bijzonder noodzakelijke kosten; Bv bewindvoeringskosten of rechtsbijstand.

(Wanner er geen bijzonderheden zijn )Niet voor algemene kosten zoals; Huur, gas, water, licht, eigen risico, eigen bijdrages, woninginrichting, paspoort, rijbewijs, verhuiskosten, magnetron en andere kosten waar iedereen een keer mee te maken krijgt.