Wanneer moet een school ongeoorloofd verzuim melden?

Een school moet verzuim melden aan de leerplichtambtenaar wanneer een kind 16 uur in vier weken heeft verzuimd. Ook meldt een school wanneer een leerling vaker dan 9 keer te laat is gekomen. Wanneer er sprake is van luxe verzuim, meldt de school dit direct.