Wanneer moet ik mijn verhuizing naar het buitenland bij de gemeente melden?

Terug

U meldt uw verhuizing naar het buitenland binnen 5 dagen voor vertrek aan de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet. U wordt direct na het aangeven van uw verhuizing naar het buitenland uitgeschreven ook al is de datum van feitelijke emigratie een aantal dagen later.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moet u zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Ook alle familieleden (ongeachte de leeftijd) die op uw huidige adres blijven wonen moeten meekomen naar het stadhuis. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Meer informatie

Voor het melden van uw verhuizing naar het buitenland dient u uw legitimatie en uw nieuwe adres mee te nemen.

Uitschrijving kan maximaal 5 dagen van te voren worden doorgegeven en gaat in op de dag van aangifte. Ongeacht de verhuisdatum.