Wat dien ik mee te nemen naar een vooroverleg?

Het vooroverleg moet bestaan uit de volgende tekeningen en foto's:

  • een situatietekening (schaal 1:1.000)
  • plattegronden van de huidige en de gewijzigde toestand (schaal 1:1.00)
  • gevelaanzichten van de huidige en de gewijzigde toestand (schaal 1:100)
  • principedetails - b.v. voor een goot en kozijn - die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk (schaal 1:10)
  • lengte- en dwarsdoorsneden (1:100)
  • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing (niet van toepassing in in nieuwbouwwijken)

Dit schetsplan, voorzien van naam en adres, overhandigt u aan de medewerkers van de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen. Zij controleren of de stukken compleet zijn. Vervolgens wordt het plan inhoudelijk getoetst aan het bestemmingsplan en voorgelegd aan de welstandscommissie. De gemeente streeft ernaar om het vooroverleg binnen twee weken af te ronden. Tegen de uitspraak van een vooroverleg kunt u geen bezwaar maken.