Wat doet RUD Drenthe?

De RUD houdt namens de opdrachtgevende gemeenten toezicht op bedrijven en activiteiten die vanuit de milieuaspecten (veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, bodem e.d.) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Deze bedrijven/activiteiten worden regelmatig bezocht door toezichthouders (milieu-inspecteurs) van de RUD.

Indien een bedrijf niet voldoet aan de voorschriften, wordt in overleg gekeken naar oplossingen van de geconstateerde problemen. Als een bedrijf de problemen niet oplost, dan wordt een procedure opgestart om het bedrijf daartoe te dwingen. Als het bedrijf niet wil meewerken, kan in het uiterste geval een bedrijf gesloten worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat een proces-verbaal wordt opgemaakt.