Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op een school inschrijf?

Als uw kind leerplichtig is moet hij/zij ingeschreven staan op een school. U moet als ouders/verzorgers uw kind inschrijven op een school. Doet u dit niet dan bent u strafrechtelijk vervolgbaar. De leerplichtambtenaar kan proces-verbaal opmaken tegen de ouders/verzorgers omdat zij verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van hun kind op een school.