Wat gebeurt er als mijn kind blijft weigeren naar school te gaan of als ik weiger mijn kind naar school te laten gaan?

Wanneer er met u en/of uw kind afspraken zijn gemaakt om het verzuim aan te pakken en uw kind gaat desondanks niet naar school? Dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, zal de leerplichtambtenaar tegen u als ouders/verzorgers proces verbaal opmaken.

De leerplichtambtenaar kan ook een zorgmelding van het schoolverzuim doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Wanneer een kind niet naar school gaat, wordt het namelijk in zijn/haar ontwikkeling bedreigd. Als uw kind 12 jaar of ouder is, kan de leerplichtambtenaar tegen u en/of uw kind proces-verbaal opmaken. Nadat het proces-verbaal is opgemaakt wordt het schoolverzuim ook een zaak van het OM.