Wat gebeurt er met mijn AsserPas als ik ga verhuizen?

Als u binnen de gemeente Assen verhuist, heeft dit meestal geen gevolgen voor uw AsserPas. Alleen als u in de nieuwe situatie hoofdbewoner wordt en u was dit in de oude situatie niet, krijgt u na verhuizing een hoofdbewonerspas met huisje.

Was u wel hoofbewoner en in de nieuwe situatie niet meer, dan krijgt u een nieuwe pas zonder huisje

Geef wel altijd uw nieuwe adres door aan de gemeente.

Meer informatie

Wanneer u naar een andere gemeente vertrekt, wordt uw pas geblokkeerd voor verdere gebruik. Deze pas hoeft niet ingeleverd te worden.