Wat is beschut werk?

Een beschutte baan is een baan voor mensen met een arbeidshandicap of die langdurig werkloos zijn. Het is een baan die mensen te werk stelt die niet terecht kunnen in een regulier bedrijf. Dit in verband met allerlei factoren: gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of korte scholing.

Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek.