Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Het is bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld voor bewindvoeringskosten of de eigen bijdrage voor een advocaat.

Welke kosten wel en welke niet?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u moet maken, maar die u niet zelf kunt betalen. Het gaat om noodzakelijke kosten die niet door een andere regeling worden vergoed. Zo kunt u bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand ontvangen voor medische kosten zoals medicijnen, tandheelkunde, brillen en contactlenzen omdat de zorgverzekeringswet dat vergoed. Bijzondere bijstand is ook niet voor de kosten van verhuizen, schulden, huur, gas, water, licht, woninginrichting en andere algemene kosten.

Voorwaarden voor bijzondere bijstand

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een laag inkomen
  • U bent een inwoner van de gemeente Assen
  • U heeft weinig vermogen

Meer informatie vindt u op de website van Werkplein Drentsche Aa.