Wat is de procedure als ik een indicatie Wlz aanvraag?

Het CIZ ontvangt uw aanvraag voor Wlz-zorg. U kunt de aanvraag zelf indienen, of iemand anders kan dat voor u doen. Bijvoorbeeld uw huisarts of een familielid. Zij beoordelen uw aanvraag volgens de regels van het Ministerie van VWS. Naderhand nemen zij een indicatiebesluit en stuurt dat naar u toe.