Kan ik een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) krijgen?

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn, afhankelijk van het soort bedrijf:

  • een milieueffectrapport is niet nodig
  • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
  • volgens de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kunt u een OBM krijgen
  • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
  • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
  • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
  • er is geen onaanvaardbare stankhinder
  • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
  • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem