Wat is een reinigingsheffing?

U betaalt de gemeente ieder jaar een reinigingsheffing. De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u een jaarlijkse aanslag.