Wat is een vooroverleg?

In het vooroverleg wordt globaal getoetst aan het bestemmingsplan en aan de welstand. Wie een vergunning moet hebben voor bouwactiviteiten, doet er goed aan eerst een vooroverleg, in tweevoud, in te dienen. Dit is een schetsplan dat de gemeente gebruikt voor een globale toets aan het bestemmingsplan en aan de welstand. Zo krijgt u alvast meer zekerheid over de haalbaarheid van uw plannen nog voor u de officiële bouwaanvraag indient. Aan zowel een vooroverleg als de officiële bouwaanvraag zitten kosten verbonden.