Wat is erkenning van een kind?

Als u niet getrouwd bent en samen een kind heeft, kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader.

U kunt het kind op verschillende momenten erkennen:

  • voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
  • tegelijk met de geboorteaangifte
  • op een later moment

Als het kind jonger is dan 12 jaar, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig.

Als u een kind heeft erkend, betekent dat niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft.

Heeft de vader bij het erkennen van een kind net zoveel gezag als de moeder?
Ondanks erkenning behoudt de moeder het gezag over het kind. Het gezamenlijk ouderlijk gezag met de erkende vader kan worden verkregen door een verzoek bij de Kantonrechter in te dienen. Bij kinderen die worden geboren uit een geregistreerd partnerschap, hebben de beide partners automatisch het gezag.

Naamskeuze:
Voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit kan de achternaam van de vader of de moeder worden gekozen. Dit kan alleen voor het eerste kind uit de relatie van dezelfde ouders. Alle kinderen van die ouders krijgen dezelfde naam als van het eerste kind. Voor kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, gelden andere regels. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken.