Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?

Als uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

  • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
  • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.