Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?

Back to product

Partneralimentatie wordt buiten beschouwing gelaten.

Bij de IOAW wordt niet naar uw vermogen wordt gekeken. U mag uw opgespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Bij een bijstandsuitkering telt uw vermogen wel mee.

Woont u niet alleen? Er wordt dan wel naar het inkomen van uw partner en het aantal personen in uw huishouden gekeken.