Wat is ongeoorloofd verzuim?

Er zijn 2 soorten ongeoorloofd verzuim:

  1. Absoluut verzuim - Dit betekent betekent dat een leerplichtig kind niet staat ingeschreven op een school en niet op wettelijke gronden vrijgesteld is van de leerplicht.
  2. Relatief verzuim - Dit betekent dat een leerplichtig kind zonder geldige reden niet op school verschijnt. Hiervan is sprake bij:
  • luxe verzuim: ongeoorloofd afwezig door vakantie buiten schoolvakanties om
  • 16 uur in vier achtereenvolgende weken afwezigheid zonder geldige reden
  • regelmatig te laat komen