Wat is woonkostentoeslag?

De woonkostentoeslag is een tijdelijke aanvulling op het inkomen, speciaal bedoeld om de huur of hypotheek te betalen.

De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen door omstandigheden plotseling erg laag is, waardoor de woonkosten te hoog zijn. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld een ziekte, scheiding of werkloosheid.

Voorwaarden

Er zijn twee situaties waarin u in aanmerking kunt komen voor woonkostentoeslag:

Situatie 1:

  • De kosten van uw koopwoning zijn te hoog zijn voor uw inkomen. Het gaat om onder andere de hypotheekrente, het onderhoud en de onroerendezaakbelasting.
  • U zou in aanmerking komen voor huurtoeslag als uw woning een huurwoning was geweest. De gemeente berekent dit.

Situatie 2:

  • Uw inkomen is plotseling sterk gedaald
  • De kosten van huur of hypotheek en dergelijke hoger zijn dan de bovenste huurtoeslaggrens (664,66 euro per maand; voor jongeren onder de 23 jaar: 366,37 euro per maand).
  • U gaat op zoek naar een goedkoper huur- of koophuis