Wat is WOZ?

De wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) regelt dat de gemeente elk jaar de waarde van onroerende zaken taxeert. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt bij de heffing van belastingen.

Eigenaren van een woning, bedrijfspand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd.

In deze beschikking wordt de waarde bekend gemaakt. WOZ staat voor waardering onroerende zaken.

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerende zaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Huurders van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerende zaakbelasting.

Huurders van woningen krijgen ook een WOZ-beschikking, maar worden niet aangeslagen voor onroerende zaakbelasting.

Voor hen geldt dat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

Als u wilt weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld, kijk dan in het taxatieverslag.