Wat kost de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart?

Het tarief in 2018 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 84,50.

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.