Wat moet ik doen als het riool verstopt is?

Bij een verstopping moet u altijd eerst zelf het putje of ontstoppingsstuk nabij de perceelgrens opgraven. Is er geen putje of ontstoppingsstuk aanwezig, dan moet u de particuliere leiding nabij de perceelgrens moeten onderbreken om te kunnen constateren in welk gedeelte de verstopping zich bevindt. Staat er, ter hoogte van de perceelgrens, geen of nauwelijks water in de leiding, dan zit de verstopping in het particuliere gedeelte. Staat de leiding vol water, dan zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte.

Als de verstopping in het gemeentelijke gedeelte zit, neemt u dan contact op met de afdeling Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente.