Wat moet ik doen als mijn werkzaamheden gevolgen hebben voor de natuur?

Heeft uw verbouwing nadelige gevolgen voor de natuur? U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan.
  • De provincie beoordeelt de gevolgen voor de natuur.
  • De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.
  • Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan.
  • De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt de gemeente om een natuurtoets uit te voeren. Dit doet u tijdens de aanvraag voor uw omgevingsvergunning.
  • De gemeente beoordeelt de gevolgen voor de natuur.
  • Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb).
  • De gemeente neemt deze verklaring mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de verklaring? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.