Hoe kan ik persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen?

Back to product

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
Vul uw gegevens in.
een eventuele machtiging van betrokkene en kopie legitimatiebewijs
een ouder voor een kind die op hetzelfde adres woonachtig is

Het is ook mogelijk om een internationaal uittreksel aan te vragen. Dit is een uittreksel samen gesteld in meerdere talen. Ook kan er op een uittreksel meerdere gegevens dan alleen de basisgegevens, gemaakt worden. Dit dient u dan bij de aanvraag door te geven.

Uittreksel Basisregistratie Personen is alleen aan te vragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.