Wat moet ik inleveren voor een bouwvergunning?

Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u het volgende in drievoud inleveren (bedrijven in vijfvoud):

  • situatietekening (schaal 1:1000)
  • plattegronden van de huidige en nieuwe situatie (1:100)
  • gevelaanzichten van de huidige en nieuwe situatie (1:100)
  • principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk (1:10) (bv. ten behoeve van een goot of kozijn)
  • lengte- en dwarsdoorsneden van de huidige en nieuwe situatie (1:100)
  • foto’s die een duidelijk beeld geven van het bestaande bouwwerk en de directie omgeving

Bij digitale aanvragen hoeft het niet in meervoud aangeleverd te worden.