Wat moet ik meenemen als ik een paspoort of identiteitskaart wil aanvragen of verlengen?

U kunt het paspoort of id kaart ook via de site aanvragen. U dient na de aanvraag wel langs te komen bij het gemeentehuis om een handtekening en een pasfoto af te geven.

U dient in persoon het document aan te vragen / op te halen.

U neemt het volgende mee:

  • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel paspoorten als identiteitskaarten). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen. Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee.
  • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen).
  • In geval van vermissing: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Kijk voor meer informatie bij 'Paspoort of identiteitskaart, verloren'.
  • Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat.
  • Voldoende geld. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U moet met uw pinpas betalen.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

  • kan een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
  • kunnen beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Ze moeten allebei het formulier ondertekenen. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

De gemeente maakt bij uw aanvraag een scan van uw vingerafdrukken.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar is er een toestemming nodig van alle gezag houders. Tenminste één van de gezag houders dient met het kind mee te komen bij de aanvraag.

Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen onder de 18 jaar is er een toestemming nodig van de gezag houders. Tenminste één van de gezag houders dient met het kind mee te komen bij de aanvraag.

Bij de aanvraag dient er tevens meegenomen te worden:

• schriftelijke toestemming van de ander gezaghebbende (als andere gezaghebbende niet op het zelfde adres woont moet de handtekening gelegaliseerd zijn)

• een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gezag houder die schriftelijk toestemming verleent