Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen?

U ontvangt de stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum uiterlijk 7 maart 2018.

U stemt als volgt:

  • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
  • U neemt mee:
    • uw stempas
    • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum aan:

  • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de stemming hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.