Wat moet ik opsturen als ik een aanvraag wil doen voor het kopen van groenstroken?

Voor het indienen van een verzoek tot aankoop groenstrook kunt u terecht op onze website https://www.assen.nl/grondgebruik.

U kunt een aanvraagformulier (staat op de website) + een situatieschets/-tekening, waarop wordt aangegeven welk gedeelte u wil aankopen, indienen via email grondgebruik@assen.nl of via de post.

Om te vragen of u een stuk grond van de gemeente mag kopen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw naam en adres
  • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
  • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat