Wat moet ik opsturen als ik een aanvraag wil doen voor het kopen van groenstroken?

Voor het indienen van een verzoek tot aankoop groenstrook kunt u terecht op onze website https://www.assen.nl/grondgebruik.

U kunt een aanvraagformulier (staat op de website) + een situatieschets/-tekening, waarop wordt aangegeven welk gedeelte u wil aankopen, indienen via email grondgebruik@assen.nl of via de post.

Zo dient u een aanvraag in voor het kopen van een stuk grond van de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een geldig adres
    • een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
    • een duidelijke tekening (kadestraal) van het stuk grond waar het om gaat