Wat zijn de bijzonderheden met de gemeentelijke belastingen 2017?

Bij de aanslag voor OZB-, afvalstoffen- en rioolheffing 2017 is helaas een fout gemaakt in de rioolheffing voor bewoners en bedrijven. Ook de OZB-aanslag voor eigenaren van kleine gebouwtjes is niet correct. De gemeente zet alles op alles om de fouten zo snel mogelijk te herstellen.

Rioolheffing

Oorzaak

Per ongeluk heeft de gemeente de verkeerde tarieven gebruikt voor de rioolheffing bij inwoners en bedrijven. De verlaging voor 2017 is namelijk niet in de tarieven rioolheffing verwerkt.

Wat gaat de gemeente doen?

Inwoners ontvangt zo spoedig mogelijk een correctie op de aanslag.

  • Betaalt u uw gemeentelijke lasten via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen.
  • Betaalt u op een andere manier? In de correctie leest u wat het goede bedrag is dat u moet betalen voor 2017.
  • Als u al betaald heeft, dan storten wij automatisch het te veel betaalde aan u terug.

OZB

Ook bij het berekenen van de OZB is een fout gemaakt. Het gaat om de OZB voor kleine bouwwerken met een waarde tot 12.000 euro. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel garageboxen. Volgens de eigen regels van de gemeente zijn de eigenaren hiervan dit jaar vrijgesteld voor het betalen van OZB. De aanslag klopt daarom niet.

  • De gemeente stuurt binnenkort een brief om deze fout recht te zetten.
  • Heeft u al betaald? Dan krijgt u vanzelf uw geld terug.