Wat zijn de taken van de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar:

  • controleert of de Leerplichtwet (inclusief kwalificatieplicht) wordt nageleefd
  • controleert of alle leerplichtige/kwalificatieplichtige leerlingen bij een school staan ingeschreven
  • onderhoudt contacten met scholen
  • stelt onderzoek in naar de oorzaak van schoolverzuim