Wat zijn de voorwaarden bij het gebruik van Wmo-voorzieningen?

  • wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden dient u door te geven. Dit betekent dat u wijzigingen met betrekking tot de beperkingen, woon- of gezinssituatie aan ons meldt
  • wanneer de voorziening niet meer gebruikt wordt, dient u dit door te geven
  • u bent verplicht om mee te werken aan controles op of handelingen aan de voorziening door of namens de Gemeente Assen
  • dit besluit kan geheel of gedeeltelijk ingetrokken worden als:
    • u niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden van de Vivmo van de gemeente Assen en/of
    • blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor wij een verkeerde beslissing hebben genomen

De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK en Wmo-voorzieningen kunnen als Zorg in Natura (via gecontracteerde aanbieder) en in sommige gevallen via PGB gefinancierd worden.