Wat zijn garantiebanen?

Garantiebanen zijn extra werkplekken die werkgevers in Nederland beschikbaar gaan stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers hebben toegezegd 100.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbovenop heeft de overheid de taak 25.000 banen te realiseren. Ze hebben hier tot 2026 de tijd voor.