Welk afval mag in de grijze container?

Terug

In de grijze container mag al het restafval. Restafval is huishoudelijk afval zonder papier, glas, gft-afval, plastic, textiel, apparaten en klein chemisch afval.

Is het afval te groot voor de grijze container? Dan is het grofvuil.