Wie is er verantwoordelijk voor ongeoorloofd verzuim van een kind?

U bent als ouder/verzorger volledig verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind wanneer hij/zij nog niet de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Wanneer uw kind 12 jaar oud is, is het medeverantwoordelijk voor zijn/haar schoolbezoek. De leerplichtambtenaar beslist of tegen u als ouders/verzorgers, tegen uw kind of tegen beiden een proces-verbaal wordt opgemaakt. Kinderen boven de 12 jaar zijn in Nederland strafrechtelijk vervolgbaar.