Wie komen er in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is voor alle mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Bijzondere bijstand is er dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau. Dus ook voor mensen met een minimumloon, een WAJONG- uitkering of een AOW-uitkering.

Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders).

Meer informatie

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.