Wie moeten inburgeren?

U moet inburgeren in de volgende gevallen:

  • U komt uit een land buiten de Europese unie.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • U heeft geen Nederlands paspoort.

Woonde u 8 jaar of langer in Nederland en was u leerplichtig? Heeft u Nederlandse diploma's of certificaten of komt u tijdelijk naar Nederland voor werk of studie? Dan geldt de inburgeringsplicht niet voor u.

Als u moet inburgeren, kunt u met vragen telefonisch of via internet terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? En is uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.