Wie moeten inburgeren?

Terug

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

  • woont in Nederland en
  • heeft geen Nederlands paspoort, en
  • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
  • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
  • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland toen u leerplichtig was en
  • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
  • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk