Wij hebben een kind gekregen. Binnen hoeveel dagen moeten we het kind aangeven?

Terug

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte en geldt als een bewijsstuk van de geboorte van uw kind. Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Het is belangrijk dat u de juiste namen laat opnemen en de akte goed doorleest voor ondertekening.

De gegevens van de geboorteakte worden vervolgens verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De woongemeente stuurt de ouder(s) een kennisgeving van het toegekende burgerservicenummer (BSN) en een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst. Door verwerking in de BRP (voorheen GBA) krijgen verschillende instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, automatisch bericht van de geboorte van uw kind. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.