Wij hebben een kind gekregen. Wie mag ons kind komen aangeven?

Terug
  • Iedere volwassene die daadwerkelijk in de ruimte aanwezig was tijdens de geboorte mag aangifte doen.
  • De aangifte mag ook door een medewerker van het ziekenhuis aan de balie in het gemeentehuis worden doorgegeven op vertoon van hun eigen legitimatie.
  • Met ingang van dinsdag 27 november 2018 kunnen kersverse ouders nu ook een volledige aangifte geboorte doen in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, dit gebeurt online.

De moeder waaruit het kind geboren is mag aangifte doen van de geboorte, maar is dit niet verplicht. De vader of de duo-moeder is wel verplicht om aangifte te doen. Is dit niet mogelijk? Dan zijn de andere genoemde personen verplicht om aangifte te doen.

Verplicht tot het doen van de aangifte zijn de vader of de duo-moeder. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest. Was er verder niemand aanwezig? Neem dan contact op met de burgerlijke stand via telefoonnummer 14 0592

De moeder uit wie het kind geboren is mag aangifte doen. Zij is niet verplicht tot het doen van de aangifte.

Voor burgers waarvan één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit is het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. Maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

Bij digitaal aangifte doen:

  • De persoon die aangifte doet moet daadwerkelijk in de ruimte aanwezig zijn geweest bij de geboorte
  • Aangifte geboorte kan tegenwoordig geheel in het Wilhelmina ziekenhuis Assen gedaan worden.
  • Een medewerker van het ziekenhuis kan aan de balie in het gemeentehuis namens de moeder aangifte doen met eigen legitimatie.

Doe de aangifte binnen 3 dagen, waarbij de geboortedag NIET meetelt.