Wordt eventuele schade door het opkopen van een gestolen goed vergoed?

Als u gebruik maakt van het Digitale Opkopers Register, kunt u via dit register direct aangifte doen van heling en een schadevergoeding aanvragen. Deze schadevergoeding wordt vervolgens afgehandeld door de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Het bedrag dat u als schadevergoeding krijgt uitgekeerd, hangt af van het inkoopbedrag van het gestolen goed. Daarnaast krijgt u een vergoeding voor de indirecte schade, dat veroorzaakt wordt door de tijd die u besteed heeft aan het doen van aangifte en de administratieve afhandeling.