Zijn er kosten verbonden aan de erkenning van een kind?