Veelgestelde vragen Zero-emissiezone

Bij de entrees van het voetgangersgebied komen camera’s te staan. Deze zijn speciaal gericht op het registreren van kentekens en bij uitstek geschikt voor het toepassen van intelligent toegangsbeleid. Gemeente Assen houdt een dataset bij welke kentekens Zero-emissie zijn. Op deze manier handhaven we dat al het bestel- en vrachtverkeer inderdaad Zero-emissie is. De camera’s functioneren alleen voor deze toepassing en uiteraard zal dit conform de landelijke privacywetgeving worden georganiseerd.

Ja, die mogelijkheid bestaat. Het liefst hebben we echter wel een gelijk speelveld voor iedereen. Daarom werken we zo min mogelijk met uitzonderingsposities en volgen we zoveel mogelijk de landelijke afspraken. De duidelijkheid die we daarmee creëren is ook een wensen van de bedrijven, die duidelijk aangeven geen lappendeken aan regelgeving te willen. 

Mochten er toch nog specifieke lokale uitzonderingen wenselijk zijn, dan bestaat de ruimte om ontheffingen te verlenen op lokaal niveau. Deze verlenen we als er echt geen andere mogelijkheid tot vervoer is, en het wel noodzakelijk is dat dit vervoer in de binnenstad aanwezig is.

De komende tijd gaan we met verschillende doelgroepen in gesprek om meer inzicht te krijgen in de lokale situatie waarmee ondernemers en vervoerders te maken hebben, en bepalen we gezamenlijk voor welke situaties een dergelijke uitzondering echt zal gaan gelden. 

Invoering van een Zero-emissiezone zal niet alleen leiden tot schonere logistieke kilometers door de transitie naar meer zero emissie voertuigen, maar ook tot minder logistieke kilometers. De verwachting is dat de reeds ingezette ontwikkeling naar bundeling van goederen gaan versnellen door de Zero-emissiezone. Vervoerders zullen hun logistiek zelf effectiever organiseren, maar ook meer samenwerking met andere partijen in de keten vinden. Denk daarbij aan de realisatie van een hub aan de rand van de stad, waarvandaan goederen zero emissie, bijvoorbeeld met een Zero-emissie bestelauto of cargobikes,  de binnenstad in gebracht worden. 

In eerste instantie is ervoor gekozen om de Zero-emissiezone alleen te laten gelden voor bestel- en vrachtverkeer. Daarmee neemt gemeente Assen de landelijke afspraken uit de Uitvoeringsagenda stadslogistiek over.

Voor personenauto’s geldt dat deze sowieso al niet welkom zijn in het voetgangersgebied. Het is belangrijk om de komende jaren kritisch te kijken of het haalbaar is om ook andere vormen van vervoer Zero-emissie te organiseren in het venstertijdengebied, maar deze maken geen onderdeel uit van de gemaakte afspraken. 

Op de site Op Weg Naar ZES kunt u alle informatie vinden over Zero-emissiezones. Bijvoorbeeld wie er straks wel en niet in mogen, voor wie een overgangstermijn geldt en welke andere landelijke afspraken zijn gemaakt.

Een overzicht van Zero-emissiezones in Nederland vindt u op deze kaart.
 

De komst van een Zero-emissiezone maakt onderdeel uit van onze plannen om van de binnenstad de huiskamer van gemeente Assen te maken. Daar hoort een aantrekkelijk verblijfsklimaat bij voor inwoners en bezoekers. De Zero-emissiezone draagt bij tot een verbetering van de luchtkwaliteit in het gebied. Daarnaast zorgt het voor een efficiëntere bundeling van goederen, waardoor de hoeveelheid grote voertuigen in de binnenstad afneemt. En dit zorgt er ook voor dat er meer ruimte overblijft voor andere functies, zoals groen en bankjes. Wij zien het verhogen van deze verblijfskwaliteit als belangrijk argument om de concurrentiepositie van Assen op de lange termijn te verhogen.

Ja, die zijn er. Veel subsidies vindt u hier.

Daarnaast zijn er rekentools, waarmee u als bedrijf kunt berekenen wat de kosten van zero emissie voertuigen zijn. Dit zijn voorbeelden van deze tools

Verwachting is dat de beschikbaarheid van elektrische voertuigen sterk zal toenemen komende jaren. Zeker als het gaat om de bestelvoertuigen. De TCO vergelijkingstool geeft een goed beeld van de beschikbaarheid van de bestelbussen en de kosten voor uw bedrijf.
 

Om duidelijkheid te creëren zullen de regels voor alle bedrijven in principe gelijk zijn. In gesprekken met de sector is uniformiteit naar voren gekomen als nadrukkelijke wens. Indien de zaak in de Zero-emissie zone ligt, geldt  ook voor eigen bestelwagens dat deze Zero-emissie moeten zijn. Wel geldt ook hier een overgangsperiode voor bestel tot 2028 en vracht tot 2030 (emissieklasse VI).

De zero-emissiezone valt in de huidige voetgangersgebied in de binnenstad, grofweg tussen de Brink en de Weierstraat in het zuiden en westen en winkelcentrum Triade en de Groningerstraat noord en oost.