Veiligheid in Assen! Doet u mee?

23 mei 2023
Voorpagina

In samenwerking met de gemeente Assen en onze veiligheidspartners organiseert de opleiding Integrale Veiligheidskunde (NHL Stenden) op 25 en 26 mei Veiligheidsdagen. Tijdens deze dagen informeren wij u graag over belangrijke veiligheidsthema's zoals veiligheid in de wijk, digitale veiligheid en jeugdcriminaliteit. Iedereen is op beide dagen van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur aan de Zuidersingel 12-18 in Assen.

In het mobiel media lab neemt de digitale wijkagent u mee in de wereld van cybercriminaliteit. Met de politie, gemeente en Assen-alert kunt u in gesprek gaan over veiligheid in uw wijk. De brandweer laat zien hoe u brand kunt voorkomen en ook kunt u een ‘crime tour’ doen door het centrum van Assen! Komt u ook?

Vul de enquête in!

Iedere vier jaar stellen we een nieuw veiligheidsbeleid op. Hierin wordt beschreven hoe wij samen met inwoners, politie, justitie, brandweer en andere diensten zorgen voor een veilige gemeente. In het veiligheidsbeleid staat ook welke thema's in de gemeente worden aangepakt en prioriteit moeten krijgen. Wij horen graag hoe u de veiligheid in uw eigen omgeving ervaart. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we mee in het nieuwe beleid voor de komende vier jaar. Uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. U kunt hier op https://surveys.enalyzer.com enquête invullen. De vragenlijst is in te vullen tot en met 26 mei.