Vereveningsfonds sociale woningbouw

13 april 2023
Voorpagina

Om de bouw van sociale huurwoningen in Assen aan te moedigen, wil het college van burgemeester en wethouders een vereveningsfonds instellen. Ontwikkelaars die binnen een nieuwbouwproject minder dan 30% sociale huurwoningen bouwen, storten een bijdrage in dit fonds. Andersom kunnen ze ook een bijdrage krijgen als ze voor meer sociale huurwoningen zorgen. Om het fonds een vliegende start te geven, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om 500.000 euro in het fonds te storten als startkapitaal. Op 25 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het vereveningsfonds.

Het toewerken naar een vereveningsfonds was een afspraak uit het bestuursakkoord “Dichtbij en daadkrachtig”. Wethouder Cor Staal van Wonen ziet het als een waardevol sturingsinstrument: “Met dit fonds is het ook voor projectontwikkelaars aantrekkelijker om sociale huurwoningen te bouwen en deze goed over de stad te spreiden. En dat is hard nodig, want de vraag is nog altijd groter dan het aanbod.”

Het vereveningsfonds

In onze woonvisie is afgesproken dat alle nieuwbouwprojecten tenminste 30% sociale huurwoningen tellen. Het vereveningsfonds is een extra stimulans voor ontwikkelaars om dit  waar te maken of zelfs meer te bouwen. Afhankelijk van het soort woning, moet er 15.000 euro of 30.000 euro per woning in het fonds gestort worden als een woningbouwproject uit minder dan 30% sociale huur bestaat. Wanneer er méér dan de 30% sociale huurwoningen gebouwd wordt, krijgt de ontwikkelaar 15.000 euro per extra gerealiseerde huurwoning. Voor projecten die al in ontwikkeling zijn, geldt het vereveningsfonds nog niet. Wel maken we ook nu al met ontwikkelaars afspraken over hoe ze aan de eis van 30% kunnen voldoen.

Pakket aan maatregelen 

Het vereveningsfonds is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen we inzetten om een passend en betaalbaar woonaanbod voor iedereen te creëren in Assen. Eerder stelde we al een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in. Daarnaast neemt de gemeenteraad op 20 april een besluit over de opkoopbescherming en vernieuwde doelgroepenverordening.