Vergunningen evenementen

Wanneer uw evenement invloed heeft of kan hebben op de omgeving (openbare orde en veiligheid) dient u bij de gemeente . In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

  • U organiseert een evenement met publiek (al dan niet betalend).
  • U organiseert een evenement in een tent, in de open lucht, of in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (bijvoorbeeld een leegstaand pand, een schuur, een school; de locatie wordt gecontroleerd op brandveiligheid).
  • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
  • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
  • U heeft een toilet nodig op het evenement.
  • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement (bijvoorbeeld het afsluiten van wegen).

Voor het schenken van alcoholische dranken heeft u PDFeen ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet nodig.
Voor een ander gebruik dan waarvoor het pand is bedoeld (bijvoorbeeld een dansfeest in een fabriekshal), het plaatsen van een tent voor meer dan 50 personen of een evenement binnen een omheind terrein heeft u tevens een tijdelijke gebruiksvergunning nodig.

PDFPDF Draaiboek evenementen (206 kB).pdf