Verkeer en vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan een CO2-neutraal Assen. De gemeente stimuleert elektrisch rijden door meer openbare laadpalen te plaatsen. Daarnaast stimuleren wij het gebruik van de fiets in Assen en zetten we stappen om ons eigen wagenpark over te zetten op elektrisch!

Laadpalen

De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. De gemeente Assen werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen in de openbare ruimte. Als inwoner kunt u daar nu een aanvraag voor indienen.

Fiets op 1!

De gemeente Assen zet de fiets op 1. Want zeker in de stad is de fiets een milieuvriendelijke en gezonde manier van vervoer. Om het fietsen te stimuleren neemt de gemeente de fietsroutes naar het centrum onder de loep. Hiervoor hebben we onlangs (mei 2019) een enquête uitgezet bij het stadspanel. Na de zomer van 2019 wordt een meepraat- en meedenksessie georganiseerd over de fietspaden in Assen. 

Daarnaast wordt er, in samenwerking met de Provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Groningen, een doorfietsroute aangelegd tussen Groningen en Assen.