Verkiezingen Europees Parlement

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem.

De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.

Geen centrale plakmiddag of digitale borden

De gemeente Assen heeft ervoor gekozen om dit jaar geen centrale plakmiddag te organiseren. Hiervoor is gekozen omdat de gemeente Assen drie verschillende waterschappen binnen haar grensgebied heeft, waardoor een plakmiddag een flinke organisatorische opgave is. Daarnaast heeft de gemeente ervoor gekozen om geen digitale borden te plaatsen.

Plakborden

De gemeente biedt alle deelnemende partijen de mogelijkheid zelf verkiezingsborden te beplakken. De tijdelijke borden worden geplaatst in de week van 4 februari a.s. De locaties en regels omtrent het plakken vindt u in het bestand dat als bijlage bij deze mail is toegevoegd. Wij vragen u om geen posters te plakken die groter zijn dan het toegestane formaat (32x57cm). Als u zich houdt aan dit formaat is er voldoende ruimte voor alle deelnemende partijen om een poster te plakken.

PDFRegels voor plakken verkiezingsposters 2019.pdf